شنبه 1399/06/15 - 12:47 yazd-admin

جرثقیل ها عَلَم به دست گرفتند

میدان امام سجاد (علیه السلام) زرین شهر شهرستان اشکذر

گفتم : سنگین تر ین چیزی که جابجا کردی چیست؟
گفت: ظاهرا وسایل چند تنی که جابجا کردم ولی حقیقتا آن پرچم آقا سیدالشهدا (علیه السلام)
که روز تاسوعا و عاشورا با پایه جرثقیل من حملمی شود.