شنبه 1399/06/15 - 12:09 yazd-admin

اجرای گروه سرود در برنامه کمک مومنانه خیمه گاه شهدای شهرستان اشکذر

گروه سرود عاشقان ولایت یزد در مراسم کمک مومنانه خیمه گاه شهدای شهرستان اشکذر، سرود "آه چه کند زینب" را اجرا کرد.