شنبه 1399/06/15 - 11:48 yazd-admin

نماهنگ ارسالی از جهادگران شهرستان اشکذر

دراین نماهنگ کوتاه عکس هشت شهید کارمند در ورودی ادارات شهرستان  اشکذر این نکته را گوشزد می کند هنوز شهدا " کنار ما ایستاده اند" و ناظر به رفتار مدیران هستند.