شنبه, 11/21/1396 - 09:08 yazd

ایجاد کسب‌وکاری با درآمد 40 میلیون تومان توسط کارآفرین معلول

یک جوان مازندرانی که دچار معلولیت است، با راه‌اندازی کارگاه ساخت آب‌نما، برای دو نفر اشتغال ایجادکرده و از درآمد سالانه 40 میلیون تومان برخوردار است. او معتقد است: معلولیت زاییده فکر انسان است نه جسم انسان.