محرومیت زدایی، فقر، شهدای یزد، شهید، سپاه الغدیر، کنگره، زارع، استانداری یزد، یزد، بسیج سازندگی

سهم محرومیت‌زدایی بانک‌های استان یزد چشم انتظار نظر مدیران

به گزارش پایگاه اطلاع‌ رسانی بسیج سازندگی از یزد، در راستای پیگیری ساختار و عناوین خدماتی کمیته محرومیت‌زدایی کنگره ملی سرداران و 4 هزار شهید والامقام استان،  جلسه این کمیته با حضور چند تن از نمایندگان بانک‌های ملت، صادرات، کشاورزی و تجارت برگزار شد. دراین جلسه که با موضوع همکاری بانک‌ها با برنامه…

دستان بیش از بیست سازمان اقتصادی استان برای مبارزه با محرومیت‌زدایی به هم فشرده شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بسیج سازندگی از یزد، به قطع یکی از ضروری‌ترین مسائل قابل توجه در بهبوهه مشکلات و فشارهای داخلی و خارجی در حوزه اقتصاد، حفظ انسجام  و اتحاد بین مسئولین و همچنین هم‌افزایی قدرت و توان امکانات آنان برای برون رفت از مسائل روز است. تا این جای کلام آنچه مورد انتظار است بدیهی و…