• مديريت سايت
  نبود كشتارگاه،بازار فروش و عدم حمايت مسئولين،مشكل عمده توليد گنندگان بلدرچين در ...
  جوان يزدي با تسهيلات اقتصاد مقاومتي براي خود و سه تن ديگر اشتغالزايي كرد
  بسيج سازندگي نقش مهمي در توسعه و پيشرفت نقاط محروم يزد دارد
  ركود شديد در صنعت آهن و فولاد به روايت آمار/۶۵۰۰ نفر پارسال اخراج شدند
  تازه ها
  استان ها